بهترین حفاظ دیوار

قیمت نرده حفاظ روی دیوار ساختمان

حفاظ شاخ گوزنی چیست؟

 حفاظ شاخ گوزني  چیست و کجا می توان از آن استفاده کرد؟ تا کنون با دیوارهای خالی مواجه شده اید؟ دیوارهایی که هیچ چیزی برای ممانعت از عبور و مرور افراد متفرقه در بالای خود ندارند. این ساختمان ها تبدیل به اولین و بهترین سوژه دزدان و سارقان می شوند. هر چه باشد یکی از موانع سر راه آنها به هر دلیلی شانه خالی کرده است.

نرده فلزی شاخ گوزنی

نرده حفاظ شاخ گوزنی مجموعه ای از میلگردهای منظم است که بر اساس یک استاندارد تعریف شده در کنار هم قرار گرفته و شکلی شبیه به شاخ های گوزن را دارند. این حفاظ بر روی دیوار های ساختمان قرار گرفته و عبور و مرور از رو یا میانه آنها کاملا ممنوع خواهد شد. آنها به هیچ چیز و هیچ کسی اجازه عبور از بالای دیوار ساختمان شما نخواهند داد.

قیمت حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ شاخ گوزنی با میلگردها ساخته و نصب می شود. قیمت نصب آن خیلی قابل توجه نخواهد بود. تنها نکته قابل توجه در قیمت نرده شاخ گوزنی قیمت روز میلگرد و اهن می باشد که تاثیر مستقیم روی قیمت آن دارند.

call us