نرده حفاظ بوته ای

نرده محافظ بوته ای یعنی امنیت خانه شما.

رویش حفاظ بوته ای روی دیوار

اگر از دور به ساختار حفاظ بوته ای بنگرید گویا این بوته های فولادی سر از دل سنگ و بتن های روی دیوار بیرون آورده و محکم و استوار برای حفاظت از خانه شما در جای خود قرار گرفته اند. حفاظت و امنیت اولین و مهم ترین شرطی است که حفاظ بوته ای در صدد تأمین آن برای شما برآمده و خیال شما را از این امر کاملاً راحت می سازد.

قلعه ای که هیچ راه نفوذی ندارد.

وجود  حفاظ بوته اي  بر روی دیوار خانه شما تضمینی برای امنیت صد در صدی آن از راه دیوار خواهد بود. این حفاظ که دقیقاً مشابه با بوته های خار در هم تنیده و پیچ در پیچ بوده و عبور و مرور را کاملاً ممنوع می نماید، یک زیبایی بسیار جذابی نیز به همراه خود داشته و دیوارهای سخت و سنگی خانه های را تبدیل به یک موجود زنده و زیبا می نماید. این حفاظ حتی به عنوان مانعی برای دید مزاحم به درون حیاط و خانه شما نیز عمل کرده و مانع از دید بیگانه به درون خانه شما می شود.

تکنیک آهن سازان برای حفاظ بوته ای

شاید در دید اول شگرد طراحی و ساخت حفاظ های روی دیوار مانند حفاظ بوته ای کاملاً یکسان بوده و تفاوت زیادی در آنها مشاهده نشود؛ اما تکنیک ها و روش های بسیار خاصی در این طراحی و نصب وجود دارد که کیفیت و امنیت حاصل از محصول تولیدی را چندین برابر می نماید. این امر جز با تجربه و علم حاصل نخواهد شد. صنایع فلزی آهنسازان با بهره گیری از تجربه 40 ساله خود و با استفاده از تکنولوژی های روز فوت کوزه گری خاصی برای طراحی حفاظ بوته ای در آستین دارد که دانستن آن می تواند شما را شگفت زده نماید.

call us