درب آکاردئونی منزل

نرده آکاردئوني یعنی خانه ای امن با آهن سازان

درب آکاردئونی یک تردید بزرگ برای سارقان

بسیاری از سارقان قبل از اقدام به سرقت خانه مورد نظر خود را کاملاً زیر نظر گرفته و با موارد امنیتی آن آشنا می شوند. در این میان وجود یک مانع بزرگ و قدرتمند مانند  درب آکاردئوني  می تواند مانند پتکی بر آرامش نقشه های پلید آنها باشد. بسیاری از دزدی ها به دلیل وجود همین مانع سرسخت ناکام مانده و سارقین را دست از پا درازتر به خانه خود برمی گرداند.

علاج حادثه از قبل باید کرد!

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که خیال می کنید دزدان و سارقان هیچ گاه به سمت خانه شما نخواهند آمد و نیازی به داشتن درب آکاردئونی نمی بینید، باید عرض کنیم که شما همان هدف و سیبلی هستید که این دسته از زحمتکشان! به دنبال آن هستند. عدم توجه به امنیت خانه ها، سرمایه های عظیم شما را در معرض یک خطر بسیار بزرگ قرار می دهد.

جای هیچ اشتباهی وجود ندارد.

بسیاری از موارد ایمنی و امنیتی موجود در ساختمان ها قبل از درب آکاردئونی مختص همه ساکنین ساختمان بوده و اشتباه هر کدام از این ساکنین می تواند آنها را بی اثر نماید؛ اما درب آکاردئونی کاملاً در اختیار شما قرار داشته و تنها شما موظف به توجه آن هستید. باز ماندن آن یک اشتباه بزرگ و نابخشودنی از جانب شما خواهد بود.

call us