درب آکاردئونی

حفاظ آکاردئونی یعنی خانه ای با امنیت بی انتها

درب آکاردئونی مانند یک نوشدارو

درب آکاردئونی مزیت هایی در وجود خود دارد که استفاده از آن را لازم و ضروری می نماید. این درب در مواقع لازم مانند یک نوشدارو قبل از مرگ سهراب ظاهر شده و قبل از اینکه سارقان به آخرین قدم یعنی درب خانه شما برسند، مانند یک کوه روبروی آنها سبز شده و همه امید آنها را ناامید نماید. محکم، غیر قابل نفوذ، راحت و بدون نیاز به زور برای باز و بسته شدن از مهم ترین ویژگی های  درب آکاردئوني  می باشند.

دربی بدون اشغال فضا

یکی از مزیت های بسیار جالب و بزرگ درب آکاردئونی این است که این درب نیاز به فضای خاصی برای جایگیری جلوی درب خانه شما ندارد. در واقع اصلاً قرار نیست از مساحت پاگرد خانه یا پله ها کم شود و حتی از عرض درب ورودی ساختمان نیز دست نخورده و در اندازه قبلی خود باقی می ماند. این درب بدون هیچ مزاحمت و معایبی همه مزیت ها و خوبی های خود را برای شما به دنبال خواهد داشت.

طراحی و ساخت درب آکاردئونی

دقت در زمان طراحی و ساخت درب آکاردئونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این درب در عین سادگی ریزه کاری های بسیار دقیقی اعم از اندازه ها، محل قفل ها، فاصله میله های عمودی و حتی افقی، نوع میله ها و از این دست موارد که باید توسط سازنده و طراح به بهترین شکل در نظر گرفته شود. بهترین ها را می توانید از صنایع فلزی آهنسازان بخواهید.

call us