درب آکاردئوني

درب آکاردئونی یعنی امنیت و امنیت یعنی آرامش.

با صلابت مانند حفاظ آکاردئونی

حفاظ آکاردئونی یکی دیگر از گزینه های امنیتی خانه ها است که نباید فراموش شود. اصولاً هیچ قدمی برای امنیت بیشتر اضافه نیست و هزینه کردن برای آن نیز بیشتر شبیه یک سرمایه گذاری می باشد. حفاظ آهنی آکاردئونی صلابت خاصی دارد و هر مزاحمی با دیدن آن کاملاً از ورود به خانه شما نا امید خواهد گشت. این همان سرمایه گذاری بزرگی است که درب آکاردئونی برای شما انجام می دهد.

ما خانه نیستیم.

باز و بسته بودن  درب آکاردئوني  نیز می تواند مانند یک نشانه و تابلو راهنمایی برای همسایه ها باشد. با بسته بودن این درب شما به همسایه ها اعلام خواهید کرد که در خانه نیستید و باز شدن دوباره آن به معنی بازگشت دوباره شما به خانه خواهد بود. هیچ تابلو راهنمایی و رانندگی نمی تواند به این وضوح و روشنی نشان دهنده بود و نبود افراد در خانه باشد؛ اما همه این ها مستلزم رعایت مقررات از جانب شما خواهد بود. اولین و مهم ترین قانون هم بستن حفاظ آکاردئونی بعد از بیرون رفتن از خانه است.

جزئیات یادتان نرود.

ساخت و طراحی حفاظ آکاردئونی جزئیات و ریزه کاری هایی نیز با خود به همراه دارد که هر کدام از این ریزه کاری ها در جای خود بسیار مفید خواهند بود و فراموش شدن این ریزه کاری ها در زمان تولید می تواند یک ضرر بسیار بزرگ برای شما به دنبال داشته باشد. از این رو بهتر است که حتماً برای ساخت درب آکاردئونی خانه خود به یک حفاظ ساز با تجربه و متبحر مراجعه نمایید و امنیت خانه خود را به دست هر کسی نسپارید.

call us